Tài liệu mất gốc

Các tài liệu học tiếng Anh: 

 

 1. Phát âm của Step Up Channel: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPewcH-VGx7WVS7uEVpGED-i-jynQB0PO matgoc

   
 2. Học về phương pháp học tiếng Anh: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPewcH-VGx7Whv9Q_gd2Ms6yq_FJNfK7H

   
 3. Note tự học: https://www.facebook.com/notes/nguyễn-hiệp/b%C3%AD-k%C3%ADp-và-tài-liệu-học-tiếng-anh-thành-tài-trong-1-năm-note-học-tiếng-anh-được-c/10152415819199881

   
 4. Tài liệu phương pháp: https://drive.google.com/open?id=0B5AasbfBebCyLWpRQVdRRUprUnM

   
 5. Mua sách Vừa Lười Vừa Bận: https://tiki.vn/vua-luoi-vua-ban-van-gioi-tieng-anh-p249653.html 

   
 6. Đăng kí học thử miễn phí khoá phát âm cơ bản http://www.stepup.edu.vn/phatam/

   
 7. Đăng kí học thử miễn phí khoá giao tiếp cơ bản cho người mất gốc: http://www.stepup.edu.vn/giao-tiep-co-ban/ 

   
 8. Đăng kí khoá Phương pháp tự học: http://www.stepup.edu.vn/khoa-hoc-online-tu-hoc-trong-6-thang-1/ 

   
 9. Đăng kí tới Step Up tư vấn trực tiếp: http://www.stepup.edu.vn/tu-van-truc-tiep/ 

 

hiep nguyen