phạm thị lan

Tớ dạy ở Step Up từ tháng 6/2015. Điều tớ thấy hài lòng nhất là môi trường, rất thân thiện, mọi người không ganh tị nhau, mà tớ rất sợ việc đó, thì đó là điều mà tớ ấn tượng nhất đối với Step Up, giới thiệu cho ai tớ cũng nói điều đó đầu tiên. Điều thứ 2 là anh Hiệp và trung tâm mình rất quan tâm chất lượng, không hào nhoáng thế nọ thế kia mà rất quan tâm, đặc biệt là khi mà học sinh có vấn đề, mặc dù theo luật là trong vòng 5 buồi học đầu mới được bảo lưu, nhưng giữa khóa học viên có vấn đề trung tâm vẫn cho bảo lưu. Anh ý (trung tâm) rất quan tâm đến thực tế và sự tiến bộ của học viên, sự hài lòng của học viên, rất thật lòng chứ không vì lợi nhuận.